Navštívte našu novú predajňu v Bratislave

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

V zmysle zákona SR o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa prevádzkovateľ obchodu zaväzuje vykonávať všetky činnosti potrebné preto, aby chránil tieto údaje. Osobné údaje budú použité len pre internú potrebu prevádzkovateľa (zasielanie noviniek) a nebudú postúpené tretím stranám.